คอนกรีตสำเร็จรูป

 

 

                ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามเบญจทรัพย์ 

 

              จำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตหล่อสำเร็จรูปเช่น ท่อคอนกรีต บ่อพักคอนกรีต รางระบายน้ำคอนกรีต ฯลฯ สำหรับงาน

 ระบบระบายน้ำทิ้ง งานสาธารณูปโภคพื้นฐาน งานอาคาร โรงงาน และทีพักอาศัย ที่ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงาน

 ราชการ และหน่วยงานเอกชน ด้วย สินค้าคุณภาพ จัดส่งตรงเวลา ในราคาพิเศษ  

 " ยินดีให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสินค้าที่จำหน่าย "

      ข้อแนะนำ เมื่อท่านต้องการให้เราเสนอราคา กรุณาแจ้งรายการสินค้า จำนวน สถานที่ใช้งานและขนาดของรถขนส่ง

 ที่สามารถเข้าถึงหน่วยงานได้

        สอบถามรายละเอียดได้ที่

    โทร : 02-635-0008-9, 

    โทรศัพท์มือถือ : 081-628-9251, 081-695-3223

    แฟกซ์ 02-635-0101

    LINE ID : siambenjasub23        

    LINE ID : tharasit

    Email :
info@siambenjasub.com

     Email : tharasit@yahoo.com

 

คอนกรีตสำเร็จรูป (Precast Concrete)

ท่อคอนกรีตชนิดปากลิ้นราง <br> (Tongue and Groove)
ท่อคอนกรีตชนิดปากลิ้นราง
(Tongue and Groove)
ท่อคอนกรีตชนิดปากระฆัง <br> (Bell and Spigot)
ท่อคอนกรีตชนิดปากระฆัง
(Bell and Spigot)
ท่อคอนกรีตชนิดสี่เหลี่ยม <br> (Box Culvert)
ท่อคอนกรีตชนิดสี่เหลี่ยม
(Box Culvert)
รางระบายน้ำคอนกรีตสำเร็จรูป <br> (U-Ditch)
รางระบายน้ำคอนกรีตสำเร็จรูป
(U-Ditch)
บ่อพักคอนกรีตสำเร็จรูป <br> (Man Hole)
บ่อพักคอนกรีตสำเร็จรูป
(Man Hole)
บ่อพักสายไฟฟ้า <br> (Hand Hole)
บ่อพักสายไฟฟ้า
(Hand Hole)
ตอม่อเสาไฟฟ้า <br> (Lighting Pole Foundation)
ตอม่อเสาไฟฟ้า
(Lighting Pole Foundation)
เกาะแบ่งช่องจราจร <br> (Rc. Barrier)
เกาะแบ่งช่องจราจร
(Rc. Barrier)
ขอบคันหินสำเร็จรูป <br> (Curb)
ขอบคันหินสำเร็จรูป
(Curb)
แผ่นพื้นคอนกรีตสำเร็จรูป <br> (Solid Plank)
แผ่นพื้นคอนกรีตสำเร็จรูป
(Solid Plank)
เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง <br> (Hexagon Pile)
เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง
(Hexagon Pile)
เสาไฟฟ้าคอนกรีต <br> (Concrete Pole)
เสาไฟฟ้าคอนกรีต
(Concrete Pole)
แผ่นทางเท้า <br> (Paving Block)
แผ่นทางเท้า
(Paving Block)
รางระบายน้ำรูปตัววี <br> (V-Ditch)
รางระบายน้ำรูปตัววี
(V-Ditch)
บ่อพักสายไฟฟ้าพร้อมฝาคสล. <br> (Hand Hole &RC.Cover)
บ่อพักสายไฟฟ้าพร้อมฝาคสล.
(Hand Hole &RC.Cover)