คอนกรีตสำเร็จรูป

ท่อคอนกรีตชนิดปากลิ้นราง
(Tongue and Groove)

round pipe

ท่อคอนกรีตระบายน้ำที่จำหน่าย เป็นท่อคอนกรีตระบบอัดแรง ผลิตด้วยเครื่องจักรที่ทำให้เกิดการอัดแน่นของเนื้อคอนกรีต อันเป็นที่มาของความแข็งแรงของท่อคอนกรีต

 

ท่อคอนกรีตชนิดปากลิ้นราง มี 5 ประเภท คือ

1. ท่อคอนกรีตอัดแรงไม่เสริมเหล็ก หรือ  ท่อ ค.ม.ล. เป็นท่อระบายน้ำที่มีเฉพาะคอนกรีตเท่านั้น เหมาะสำหรับงานที่มีการรับน้ำหนักไม่มากนัก เช่น บริเวณทางเดิน บริเวณสวนที่ไม่มีรถวิ่งผ่าน

2. ท่อคอนกรีตอัดแรงเสริมเหล็ก หรือ  ท่อ ค.ส.ล.  เป็นท่อระบายน้ำที่มีการเสริมเหล็กภายในตัวท่อ เหมาะสำหรับงานที่มีน้ำำหนักกดทับไม่มากนัก เช่น งานถนนภายในหมู่บ้าน ที่ไม่มีรถบรรทุกวิ่งผ่าน

3. ท่อคอนกรีตอัดแรงเสริมเหล็ก มอก. ชั้น 3 หรือ มอก. 3 เป็นท่อระบายน้ำที่มีการเสริมเหล็กตามมาตราฐานอุตสาหกรรม เหมาะสำหรับงานที่ต้องการเน้นการรับกำลังจากการกดทับ เช่น งานราชการ โรงงาน และงานหมู่บ้านที่เน้นคุณภาพพิเศษ

4. ท่อคอนกรีตอัดแรงเสริมเหล็ก มอก. ชั้น 2 หรือ มอก. 2 เป็นท่อระบายน้ำที่มีการเสริมเหล็กตามมาตราฐานอุตสาหกรรมเหนือกว่า มอก.ชั้น3 เหมาะสำหรับงานที่ต้องรับน้ำหนักเป็นพิเศษ เช่น ใช้เป็นท่อลอดระหว่างถนน ลานสินค้า ถนนที่รถบรรทุกวิ่งผ่าน

5. ท่อคอนกรีตอัดแรงเสริมเหล็ก มอก. ชั้น 1 หรือ มอก. 1 เป็นท่อระบายน้ำที่มีการเสริมเหล็กตามมาตราฐานอุตสาหกรรมที่สูงสุด เหมาะสำหรับสนามบิน และงานท่าเรือบรรทุกสินค้า

 

ขนาดท่อคอนกรีตชนิดปากลิ้นราง มี 8 ขนาด คือ

ขนาด ø 0.30 ม. ความยาวท่อนละ 1.00 ม.

ขนาด ø 0.40 ม. ความยาวท่อนละ 1.00 ม.

ขนาด ø 0.50 ม. ความยาวท่อนละ 1.00 ม.

ขนาด ø 0.60 ม. ความยาวท่อนละ 1.00 ม.

ขนาด ø 0.80 ม. ความยาวท่อนละ 1.00 ม.

ขนาด ø 1.00 ม. ความยาวท่อนละ 1.00 ม.

ขนาด ø 1.20 ม. ความยาวท่อนละ 1.00 ม.

ขนาด ø 1.50 ม. ความยาวท่อนละ 1.00 ม.