คอนกรีตสำเร็จรูป

แผ่นพื้นคอนกรีตสำเร็จรูป
(Solid Plank)

แผ่นพื้นคอนกรีตสำเร็จรูป เป็นแผ่นพื้นคอนกรีตเสริมลวดอัดแรง pc wire ผลิตด้วยระบบอัดแรง ใช้งานสะดวกรวดเร็ว เหมาะกับงานพื้นบ้านและพื้นอาคารที่พักอาศัย

 

ขนาดแผ่นพื้นคอนกรีตสำเร็จรูป

ขนาดกว้าง 0.35 ม. หนา 0.05 ม. ความยาวตามสั่ง

ส่วนจำนวนลวดอัดแรงนั้นขึ้นอยู่กับการรับน้ำหนักที่วิศวกรได้ออกแบบไว้